لمس کنید

* راهنمای استفاده از قابلیت سفر مجازی 360 درجه آژانس مهاجرتی FinsAdvisers :

  • در ابتدا برای دسترسی به این قابلیت، وی پی اِن خود را روشن کنید.
  • برای شروع سفر مجازی خود، روی هریک از ویدیوهای مورد علاقه خود به حسب کشور یا شهر کلیک نمایید.
  • در پایین صفحه بخش سمت راست، می¬ توانید کیفیت ویدئو را به دلخواه انتخاب کنید.
  • برای پیمایش و بررسی نماهای مختلف 360 درجه می توانید تلفن همراه خود را در جهت مورد نظر حرکت دهید.
  • برای کسب تجربه ی بهتر می توانید از نگهدارنده های واقعیت مجازی استفاده کنید.