سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مرجع مرکزی برای ارزیابی مدارک تحصیلی در آلمان است که برای متقاضیان تحصیل و کار در آلمان استفاده می‌شود. این گواهی به متصدیان دانشگاه و کارفرمایان اجازه می‌دهد تا صلاحیت متقاضی را به‌درستی ارزیابی کرده و تصمیم‌گیری کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.