سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

وقتی صحبت از مهاجرت به کانادا و آمریکاست معادل‌سازی مدارک زیاد شنیده می‌شود. خدمات آموزشی جهانی، مدارک تحصیلی متقاضیان را ارزیابی و براساس آن رتبه‌بندی می‌کنند. متقاضی چه فوقِ‌دیپلم باشد چه فوقِ‌لیسانس می‌بایست مدرکش معادل‌سازی شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.