سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نوعی از ویزا که به کارمندان نیمه‌ماهر با در دست داشتن فرصت اجازۀ کار در بخش یا ارگان خاصی در کشورهای مختلف داده می‌شود مدت این ویزا بسته به مدت زمان قرارداد کاری متغیر است. این ویزا برای کشورهای مهاجرپذیر نیروی کار صادر می‌شود و معمولاً با طی مدت زمان مشخصی به اقامت دائم و پاسپورت می‌انجامد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.