سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نوعی از اجازه کار که به کارمندان نیمه‌ماهر با در دست داشتن فرصت اجازۀ کار در بخش یا ارگان خاصی در کانادا داده می‌شود مدت این ویزا بسته به مدت زمان قرارداد کاری متغیر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.