سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سندی که شامل اطلاعات پشتیبان و بدهی و پرداختی‌هاست. این فرم معمولاً به نام شخص متقاضی صادر می‌شود و به‌منزلۀ رسید است. برای خرید، رزرو هتل، حمل‌ونقل و غیره در قبال پرداخت پول و یا رزرو اولیه این سند صادر می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.