سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای مسافرتی به متقاضی این امکان را می‌دهد تا برای مقاصد گردشگری و تفریح در مدت زمان مشخص وارد یک کشور خارجی شود. با این نوع ویزا متقاضی حق کار یا فعالیت تجاری را نخواهد داشت و با پایان یافتن مدت زمان ویزا باید به کشور مبدأ بازگردد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.