سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

روادید نشان‌دهندۀ مجوز متقاضی برای گذر یا ورود به یک کشور است. که به‌صورت برچسب، مهر و یا نامۀ الکترونیک مشخص می‌شود. بسته به قوانین کشور مقصد سخت‌گیری‌هایی برای صدور این مجوز وجود دارد و دربردارندۀ هدف، مدت سفر و مهلت بازگشت به کشور مبدأ است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.