سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای ترانزیت است که به شهروندان غیرساکن حوزۀ شنگن اجازه می‌دهد تا پرواز خود به یک کشور حوزۀ شنگن را متصل کنند. متقاضی با این ویزا نمی‌تواند وارد کشور حوزۀ شنگن شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.