سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

وضعیتی است که جواب درخواست ویزا با عدم قبول از سوی آفیسر روبه‌رو می‌شود. این اتفاق معمولاً براساس دلایلی همچون سابقۀ سفرهای قبلی، مدارک جعلی، عدم تأیید برنامۀ سفر، وضعیت پاسپورت، معیارهای معیشتی ناکافی، وضعیت نابسامان در کشور مقصد، وضعیت نامناسب مصاحبه با آفیسر یا نقصی مدرک از سوی متقاضی رخ می‌دهد. در برخی از انواع ویزاها متقاضی با گذر زمان مشخصی قابلیت درخواست مجدد دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.