سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

الگوی مهاجرتی شامل دو بخش است: پروسۀ اصلی روش مهاجرتی و پروسۀ ویزا. پروسۀ ویزا در بیشتر کشورها مشترک است. نکات مهم این پروسه آماده‌سازی مدارک، و پیروی از قوانین و شرایط کشور مقصد است. با طی کردن این بخش و انجام انگشت‌نگاری پروندۀ مهاجرتی متقاضی بسته شده و می‌بایست منتظر پاسخ ویزا بود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.