سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

هیچ کشوری از ابتدا به مهاجر اقامت دائم نمی‌دهد مگر روش‌های مهاجرتی‌ای که از ابتدا منجر به دریافت پاسپورت یا اقامت دائم شوند که بسیار محدود هستند. در سایر الگوها ویزای صادرشدۀ ابتدایی بسته به نوع روش متغیر است بنابراین با پایان یافتن اقامت اولیه درصورتی‌که متقاضی بخواهد به مسیر خود ادامه دهد باید ویزای خود را تمدید کند معمولاً در هنگام تمدید یا از الگوی قبلی دوباره استفاده می‌شود و یا روش مهاجرتی خود را تغییر می‌دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.