سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

دوام کسب‌وکار به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک کسب‌وکار می‌تواند به بقا امیدوار باشد. این بقا با وضعیت مالی و عملکرد کسب‌وکار مرتبط است. یک کسب‌وکار در موارد زیر قابل دوام است: بازگرداندن سود به میزانی که برای ارائۀ بازدهی به صاحب کسب‌وکار کافی است و در عین حال تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام می‌دهد و منابع نقدی کافی برای حفظ خود در دوره‌ای که سودی برنمی‌گرداند دارد. برای ارزیابی دوام کسب‌وکار، باید این سه عامل در نظر گرفته شود:
اندازۀ بازار: آیا بازار به‌اندازۀ کافی بزرگ است که فروشندگان جدید را در خود جای دهد؟ آیا جایی برای رشد وجود دارد؟
مخاطبان هدف: آیا مشتریان بالقوه درآمد اختیاری دارند؟
رقابت: مهم‌ترین رقبا در این بازار چه کسانی هستند و کسب‌وکار جدید می‌تواند با آن‌ها مبارزه کند؟

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.