سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مرکز درخواست ویزا برای دولت کاناداست. این شرکت نیز همچون VFS مرکز جمع‌آوری مدارک متقاضیان و ارائۀ خدمات انگشت‌نگاری است. پس از ارائۀ مدارک و ثبت آن‌ها، متقاضی برای مصاحبه به این مرکز دعوت می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.