سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

بخش ویزا و مهاجرت انگلستان مربوط به وزارت کشور بریتانیاست که مسئول رسیدگی به پروندۀ مهاجران است. اگر قصد مهاجرت به انگلستان را داشته باشید با این واژه به صورت مکرر مواجه خواهید شد. علاوه بر پروسه ویزا و مهاجرت، رسیدگی به وضعیت آزمون آیلتس متقاضیان و بررسی پیشینه قانونی آن‌ها نیز در دستور کار این بخش است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.