سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

اقامت موقت به متقاضی این اجازه را می‌دهد تا برای مدت زمان معینی به دلایلی همچون تحصیل، کار، تجارت و غیره در کشور مقصد اقامت داشته باشد. در این مدت متقاضی حقوق شهروندی کاملی همچون رأی دادن ندارد. تعداد سال‌های اقامت موقت وابسته به الگوی مهاجرتی متغیر است اما به‌صورت کلی باتوجه‌به روش و قوانین کشور پس از تمدید چند دوره اقامت موقت، وضعیت متقاضی به اقامت دائم تبدیل خواهد شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.