سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای پزشکی به دلایل پزشکی صادر می‌شود. افرادی که به دنبال درمان در کشور دیگری هستتند این ویزا را دریافت می‌کنند. در این نوع ویزا متقاضی باید نامۀ حمایتی و درمانی بیمار را از سوی پزشک مدِنظر در کشور هدف ارائه و بیمارستان یا کلینیک مورد نظر بیمار را تأیید کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.