سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

بیمه‌نامۀ مسافرتی از جمله مدارکی است که نیاز است در کنار اسناد لازم برای دریافت ویزا ارائه گردند. این بیمه در هنگام بروز حوادث در طول سفر از متقاضی حفاظت می‌کند. معمولاً این بیمه برای روش‌هایی استفاده می‌شود که طی آن متقاضی از قبل بیمۀ طولانی‌مدت کشور مقصد را استفاده نکرده باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.