سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برنامۀ کاری کانادا که دولت به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد تا بدون نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار، کارگران خارجی را با مجوز کار موقت استخدام کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.