سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

آزمونی برای سنجش چهار مهارت زبان آلمانی است و از متقاضیانی دریافت می‌شود که قصد تحصیل در دانشگاه‌های آلمان را دارند. نمرۀ این آزمون در سه سطح مشخص می‌شود و مدت زمان اعتبار آن نامعین است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.