سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مالیات‌دهندگان به‌صورت شخصی یا شرکتی متمایز می‌شوند. با کسب درآمد دریافت‌کنندۀ آن می‌بایست مبلغی را که از قبل درصد آن مشخص شده به‌صورت مالیات پرداخت کند. این مالیات می‌تواند بر روی حقوق، هزینۀ فروش ملک، ماشین فروش محصولات و یا غیره باشد افراد و مشاغل وابسته به میزان درآمد خود میزان مبلغ مالیاتی مشخص‌شده را باید به‌صورت سالیانه پرداخت کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.