سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ادارۀ مهاجرت سوئد که مسئول رسیدگی به ویزا و پرونده‌های مهاجرت است و درخواست‌های متقاضیان برای اجازۀ اقامت موقت و اقامت دائم و شهروندی را ارزیابی می‌کند. این اداره در نورشوپینگ واقع است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.