سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پس از آماده‌سازی مدارک در پروسۀ ویزا برای آغاز فرایند بررسی آن‌ها، کلیۀ مدارک باید اسکن و بارگذاری شود. این مرحله اهمیت زیادی دارد چرا که با ارسال آن‌ها دیگر امکان ویرایش وجود ندارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.