سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مجوز تحصیلی برای تحصیل در کانادا، به متقاضی این اجازه را می‌دهد که در مؤسسات آموزشی تعیین‌شده در مدت زمان معین تحصیل کند و با پایان یافتن مدت زمان اعتبار به کشور مبدأ بازگردد یا ویزای خود را تغییر دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.