سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای تحصیلی برای متقاضیانی که قصد تحصیل در هریک از کشورهای خارجی را داشته باشند صادر می‌شود. متقاضی در این نوع ویزا در مدت زمان معین می‌تواند در کشور مقصد در هر مرکز آموزشی‌ای که از آن پذیرش معتبر داشته باشد تحصیل و با پایان یافتن مدت زمان اعتبار، به کشور خود بازگردد یا ویزای خود را تمدید و یا تغییر دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.