سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در برخی از روش‌های مهاجرتی، متقاضی می‌بایست فردی را به‌عنوان حامی در راستای پشتیبانی مالی، و یا دیگر گونه‌های لازم معرفی نماید. فرد حامی به کشور مقصد تعهد می‌دهد که در موارد مورد نیاز پشتیبان متقاضی واقع شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.