سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برنامۀ مهاجرتی انتاریو کانادا که با حمایت مالی کانادا برای افزایش توانایی مهاجران پیش از ورود به بازار کار ارائه می‌شود. هدف این برنامه افزایش توانمندی مهاجران برای موفقیت در بازار کار کاناداست.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.