سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به کارگران ماهری که با داشتن مهارت یا دانش خاصی قصد کار در کشور مقصد را داشته باشند گفته می‌شود. کارگر ماهر بایستی بتواند از مهارت‌های خود در شغل مورد نظر برای ارتقای سطح کاری خود استفاده کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.