سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای یک بار ورود به متقاضی اجازه می‌دهد تنها یک بار به کانادا سفر کند. با دریافت این ویزا سفر به کانادا محدود به یک بار است و پس از آن اجازۀ ورود به کانادا را نخواهد داشت.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.