سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

تأییدیۀ امضا، راهکاری قانونی و رسمی از سوی سفارتخانه برای تأیید امضای متقاضی است. در این فرایند متقاضی فرم‌های مورد نظر را در داخل سفارت یا ارگان و در مقابل آفیسر و یا مراجع ذیصلاح امضا خواهد کرد. این فرایند در روش‌های سرمایه‌گذاری و روش‌هایی که منابع مالی متعددی دارند برای مقابله با پول‌شویی به کار گرفته می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.