سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای کوتاه‌مدت شنگن که این امکان را به متقاضی می‌دهد در یک دورۀ 180 روزه حداکثر 90 روز در حوزۀ شنگن بماند. این ویزا تنها در همین مدت زمان معتبر است و با پایان یافتن مدت آن متقاضی باید حوزۀ شنگن را ترک کند. مدت معتبر بودن این ویزا از دو هفته تا شش ماه معتبر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.