سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برخی از کشورها، داشتن حق پاسپورت دوم یا حتی سوم را به رسمیت می‌شناسند. و تعداد زیادی از کشورها این حق را برای متقاضی مهاجرت قائل نیستند. برخی از کشورها هم براساس قراردادهای دوجانبه داشتن پاسپورت کشور متقابل را برای شهروندانشان ممکن کرده‌اند. در حالت عادی در بسیاری از کشورها متقاضی باید همزمان با دریافت پاسپورت کشور مقصد، پاسپورت کشور مبدأ را بی‌اعتبار سازد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.