سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

بورسیه، کمک‌هزینه‌ای است که به‌صورت هدیه به دانشجو تعلق می‌گیرد و دانشجو الزامی برای بازپرداخت آن پس از پایان تحصیلات خود ندارد. این هدیه برای دانشجویان داخلی و بین‌المللی در دسترس است. هزینة بورسیه بسته به هزینة دانشگاه، مقطع و کشور متغیر خواهد بود. هست مورد از بورسیه‌های مورد استفاده به شرح ذیل است: بورسیۀ کمک شایستگی بورسیۀ مبتنی‌بر نیاز بورسیۀ مبتنی‌بر هویت بورسیۀ دولتی بورسیۀ مبتنی‌بر فعالیت بورسیۀ نظامی بورسیه با حمایت کارفرما

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.