سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مقیاس‌پذیری اندازه‌گیری توانایی یک سیستم برای افزایش یا کاهش عملکرد و هزینه در پاسخ به تغییرات در برنامه‌ها و نیازهای سیستم باتوجه‌به تقاضای بازار است. یک شرکت یا کسب‌وکار مقیاس‌پذیر می‌تواند به سرعت تولید را برای پاسخگویی به تقاضا افزایش دهد و در عین حال از صرفه‌جویی در مقیاس استفاده کند. در الگوهای استارت‌آپ یا نوآورانه یکی الزامات تأیید ایده و کسب‌وکار پیشنهادی، مقیاس پذیری بالای آن است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.