سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برنامۀ مهاجرتی مناطق شمالی کاناداست که راهکاری برای اقامت دائم و مجوز کار و زندگی برای کارگران ماهر در جوامع کوچک‌تر شمال کانادا را تسهیل می‌نماید. متقاضی با داشتن پیشنهاد شغلی معتبر با حداقل 1560 ساعت در سال می‌تواند در این برنامه شرکت کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.