سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

رزومه یک سند رسمی از متقاضی جویای کار و یا تحصیل است تا شرایط خود را برای موقعیت پیش رو مشخص کند. یک رزومه معمولاً با یک نامۀ پوششی سفارشی همراه است که در آن متقاضی علاقۀ خود را به یک شغل، شرکت و یا رشته و دانشگاه خاص ابراز می‌کند و توجه مخاطب را به مرتبط‌ترین مشخصات در رزومۀ خود جلب می‌کند. برای شروع فرایند روش‌های مهاجرتی حتماً رزومه‌ای به زبان انگلیسی از فعالیت‌های متقاضی نیاز است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.