سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

موقعیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی که به دانشجویان ارائه می‌شود. این موقعیت‌ها بیشتر در زمینه‌های خاص است و براساس این تحقیقات دانشجویان کمک‌هزینۀ تحصیلی دریافت و از حمایت‌های مالی بهره‌مند می‌شوند. این تحقیقات با اعلام آمادگی متقاضی و به‌صورت داوطلبانه پس از ثبت‌نام و با بررسی شرایط متقاضی قابل دستیابی است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.