سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارفرمایانی که دارای مجوز مهر قرمز هستند، قادرند کسب‌وکار خود را در هر جایی از کانادا توسعه دهند. برای دریافت این مجوز بررسی توانمندی‌های متقاضی و ارائۀ آزمون‌های تخصصی الزامی است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.