سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

آژانس کاریابی متقاضی خود را ثبت می‌کند و سپس با سایت‌های کاریابی‌ای که موقعیت‌های دردسترس را دارند تماس گرفته و کارجو را برای آن موقعیت شغلی معرفی می‌کند. در این مراکز کارجویان اولویت اصلی هستند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.