سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

درخواست بررسی مجدد پروندۀ مهاجرتی، درصورتی‌که متقاضی معتقد باشد نظر آفیسر پرونده برای رد کردن درخواست ویزای او اشتباه است، صادر می‌شود. ممکن است با ارائۀ اسناد و دلایل محکم‌تر در این نامه متقاضی آفیسر پرونده را متقاعد کند که رأی او اشتباه ثبت شده و قابل تجدید نظر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.