سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

توصیه‌نامه معمولاً توسط شخصی نگارش می‌شود که شناخت نسبی از متقاضی داشته و می‌تواند کار یا عملکرد تحصیلی وی را توصیه کند. در این نامه صلاحیت‌ها و مهارت‌های متقاضی باتوجه‌به روند کاری ایشان در رابطه با شغل یا تحصیل نگاشته می‌شود. موارد مطرح‌شده در این نامه گواه و اثبات تعیین صلاحیت متقاضی برای پیشبرد فرایند اخذ پذیرش تحصیلی یا ویزاست. برای استناد به موارد موجود، راه‌های ارتباطی شخص توصیه‌کننده حتماً باید در این نامه ثبت شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.