سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

گرفتن وقت مصاحبه در ادارۀ مهاجرت ترکیه مختص افرادی است که قصد مهاجرت و اقامت در این کشور را دارند. متقاضی باید مدارک مورد درخواست را در روز موعود به ادارۀ مهاجرت تسلیم کرده و پاسخگوی سؤالات مطروحه باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.