سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برنامه‌ای استانی که برای کارگران دارای مهارت و تجربه در نظر گرفته شده است. این برنامه برای متقاضیانی در نظر گرفته شده است که قصد کار یا تحصیل و زندگی در قالب برنامه‌های استانی را دارند و می‌خواهند ساکن کانادا شوند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.