سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای خرید ملک در بسیاری از کشورهایی که الگوی خرید ملک برای دریافت اقامت در آن‌ها تعریف شده، شناسایی و تعامل با مشاورین املاک بسیار ضروری است. در این روش برخی اوقات متقاضی نمی‌تواند به کشور هدف سفر کند و صرفاً باید از راه دور دست به انتخاب بزند. در این شرایط مشاور املاک لیستی از املاک برای ایشان فرستاده و ایشان را برای خرید یا اجارۀ ملک راهنمایی می‌کند. در الگوی خرید ملک متقاضی نمی‌تواند بدون حضور مشاورْ ملک مناسبی پیدا کند. معمولاً متقاضی برای اطمینان از اعتبار ملک منتخب و شناخت نکات مثبت و منفی آن نیازمند تعامل مثبت با این افراد می‌باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.