سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در کلیۀ کشور‌ها هر متقاضی می‌بایست سندی برای اثبات آدرس محل سکونت خود اعلام کند. در ایران این اثبات کمی سخت خواهد بود. بنابراین بهترین روش ارائۀ قبض آب، برق، گاز یا تلفن به آدرس محل سکونت متقاضی است. ارائۀ این سند برای افتتاح حساب بانکی بسیار مهم است چرا که با استناد به این سند بانک کلیۀ مدارک مهم بانکی را به ادرس مربوطه ارسال خواهد کرد. در برخی روش‌های دیگر درخواست این سند برای معاف کردن پرداخت مالیات ارزش افزوده برای متقاضی است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.