سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

تاریخی است که ادارۀ امور شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) فرم I-130 که مربوط به درخواست اولیۀ گرین‌کارت آمریکا است را از سوی متقاضی دریافت می‌کند. این تاریخ مهم‌ترین بخش اطلاعاتی متقاضی محسوب می‌شود، زیرا جایگاه او را در صف دریافت گرین‌کارت تعیین می‌کند. مثلاً اگر همسر متقاضی به‌عنوان دارندۀ گرین‌کارت آمریکا، فرم I-130 (فرم درخواست اولیۀ گرین‌کارت) را ارسال کرده باشد، تاریخ دریافت این درخواست درواقع همان تاریخ اولویت (Priority date) او محسوب می‌شود. درمورد ویزاهای کاری باید Labor certification (گواهی اشتغال‌به‌کار) هم همراه درخواست ویزا ارسال شود، Priority date تاریخی است که labor certification توسط وزارت کار ایالت متحده (Department of Labor) قبول شده است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.