سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

این برنامه برای دانشجویان بین‌المللی‌ای که قصد ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی را دارند تنظیم شده است در این برنامه متقاضی دوره‌های آمادگی مقطع کارشناسی را می‌گذراند، با نحوۀ تحصیل در کشور مقصد آشنا می‌شود و برای سپری کردن مقطع اصلی آماده می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.