سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

اجازۀ اقامت دائم پس از طی کردن مدت زمان معین شدة اقامت موقت صادر می‌شود. این مجوز به‌عنوان شهروندی نیست اما با گذراندن سال‌های مشخص منجر به اخذ پاسپورت می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.