سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به موقعیت تحقیقاتی کوتاه‌مدتی که آموزش‌های بیشتری را در یک زمینۀ خاص ارائه می‌دهد گفته می‌شود. این دوره همچنین فرصت مناسبی برای توسعۀ استقلال فردی پژوهشگر، مهارت فنی و تمرکز عملی بر روی پژوهش در حوزۀ مدِنظر را برای متقاضی ایجاد می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.