سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مجموعه‌ای از آثار و دارای‌های هنری ـ ادبی متعلق به متقاضی است. متقاضیانی که در رشته‌های هنری ـ ادبی تحصیل کرده باشند، مجموعه‌ای از آثارشان را که در طول دوران تحصیل خود فراهم کرده‌اند برای ارائه به‌عنوان سندی از توانمندی‌هایشان استفاده می‌کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.